การประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่่แบบครบววงจร ประจำปีการศึกษา 2557

การประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่่แบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา  2557  ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

 

Visitors: 173,762