โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านการบริการจัดการโดยชุมชน

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 น นักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านการบริการจัดการโดยชุมชน ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

Visitors: 173,511