กิจรรมการประเมินทวิภาคี ระดับภาค

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับภาค 

Visitors: 156,430