ประกาศรับสมัคร

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
สังกัดวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ส้านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
Visitors: 153,874