้เข้าร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าร่วมงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559" ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

Visitors: 113,904