เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือระดับชาติ

เข้าค่ายอบรมเตรียมความพร้อม ลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27 -29 มีนาคม 2560 

Visitors: 113,904