กิจกรรมวันครู 2561

         กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561

  • ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระ

  • ผอ.จรินทร์ กล่าวเปิดงาน

  • ครูดีศรีอาชีวะ

  • ระลึกพระคุณครู

Visitors: 173,771