แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อบรมฯ

แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อบรมจากบริษัทแกรนส์ อีทีเอส จำกัด เรื่อง การควบคุมการใช้โปรแกรมของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

Visitors: 175,988