โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ พื้นฐานสามัญ-สัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพพื้นฐานสามัญ-สัมพันธ์ (กิจกรรมเรียนรู้-ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
Visitors: 173,995