กิจกรรมเข้าต่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่าย กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560

Visitors: 173,637