ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมผลิตรายการทีวี อินโนเวชั่น (Innovation)

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ส่งโครงการสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อม ผลิตรายการทีวี อินโนเวชั่น (Innovation) เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางสื่อ โทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ โครงการของนักเรียน นักศึกษา และสถานบันการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ 1 มีนาคม 2560

Visitors: 173,761