การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น RRR AWARD

การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกวดอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา RRR AWARD  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

Visitors: 173,997