พิธีมอบโล่ห์และเกรียติบัตร

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นโดยผู้อำนวยการจรินทร์ หลังสัน ได้ทำพิธีมอบโล่ห์และเกียรติบัตร สำหรับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ"ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือดให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 4 ชิ้นผล

Visitors: 173,994