ร่วมบริจาคโลหิต ถวายในหลวงรัชกาล ที่ 9

คณะครู และบุคลากร นักเรียน,นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว รัชกาล ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,997