กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย โดยเชิญวิทยากรจากสาธารณสูข เข้ามาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 175,987