เข้าร่วมประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ RSC ต้นแบบ

ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ครูที่ปรึกษาชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานภาคตะวันออก (ชลบุรี) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง 

Visitors: 173,995