โครงการเวทีถนนปลอดภัย

 ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ครูที่ปรึกษาชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  เข้าร่วมประชุม เวทีถนนปลอดภัย " การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงแรมธนาสิริ อ.เมือง จ.สระแก้ว

 

Visitors: 175,987