โครงการทำดีเพื่อพ่อ

โครงการทำดีเพื่อพ่อ ทำบุญตักบาตรยามเช้า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,635