ปฐมนิเทศนักศึกษาอาชีวะ ระบบทวิภาคีภาคปกติ

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้จัดโครงปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคีภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 /2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้่ำเย็น

Visitors: 173,511