ประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,956