กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาคเรียนที่ 1/59

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ร่วมโครงการกิจกรรมลำรึกพระคุณแม่ 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โดมอเนกประสงค์

Visitors: 175,987