การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น "สงขลาเกมส์"

ในวันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่11 "สงขลาเกมส์" ณ วิทยาลัเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,994