วิทยาลัยการอาชัพวังน้ำเย็น เข้าร่วมรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมโครงการ เดินรณรงค์ ชาววังน้ำเย็นพร้อมใจ ไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

Visitors: 173,512