โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,955