งานเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานใหม่

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ กับท่านรองฉลี ศรีสุภาพ คศ3 ครู.คศ 1 พนักงานราชการ และพนักงานใหม่ทุกๆท่าน ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,761