พิธีแห่ทียนเข้าพรรษา

โครงการวันอาสาฬหบูชา และแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเกศแก้ว ต.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955