โครงการคุณธรรม พัฒนาจิต

โครงการคุณธรรม พัฒนาจิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ วัดวังน้ำฝน อ.วังน้ำฝน จ.สระแก้ว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,987