วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,639