ประเมินสถานศึกษาโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศึกษา

ประเมินสถานศึกษาโครงการศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศึกษา ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วันที่ 23 มิถุนายน 2559  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,761