ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,635