โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสถานศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา วันที่ 17- 18 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,956