โครงการประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

โครงการประกวดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 1 มิถุนายน 2559  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,511