ประกวดห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,761