โครงการคุณธรรมนำความรู้ "วันวิสาขบูชา"

โครงการคุณธรรมนำความรู้ตักบาตรเช้า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรทั้งหมด

Visitors: 173,955