รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่และลงทะเบียนในระดับ ปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่และลงทะเบียนในระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวัง 1 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,636