โครงการอาชีวะอาสา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสาเทศการ สงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ บริเวณปั้ม ปตท. อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,765