โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,638