โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,987