กิจกรรการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญประจำปีการศึกษา 2558

โครงการกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น  ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ ค่ายเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  อำเถอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,762