กิจกรรมวันครู ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันครู พิธีงานวันครูรับโล่ รางวัลครูดีศรีอาชีวะ และคนดีศรีอาชีวะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955