อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2558

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เพื่อให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความเคารพรักเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,997