ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่ปรึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขัน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,955