รับโล่ องค์การมาตรฐานดีเด่นเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค

รับโล่ องค์การมาตรฐานดีเด่นเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม ในวันที่  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

Visitors: 173,994