การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  วันที่ ๖-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง

Visitors: 173,955