ภาพรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ภาพรับเสื้อพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น    ช่วงบ่ายเวลา ๑๖.๐๐ น. คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,988