โครงการชีววิถี ประเภทที่ ๕ ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การดำเนินงานโครงการชีววิถี ประเภทที่ ๕ ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยนำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เป็นตัวแทนภาคกลางเข้ารับการประเมินในระดับประเทศ ณ ชุมชนบ้านวังบูรพา หมู่ที่ ๑๘ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในวันจันทร์ที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๘  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Visitors: 173,639