งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00น. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

Visitors: 173,761