พิธีถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558

พิธีถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558  ณ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,994