โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

โครงการส่งเสริมและพัฒนา"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา  2558  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 175,987