โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การรู้จักคิด ตัดสินใจ เลือกทำสิ่งที่ดี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,511